Jezus via God

Posted on Posted in Bijbel, Geloof, Leven, Relaties

Johannes 6:43 en 44 Jezus zei: ‘Ik hoor u bezwaren maken. Toch kan niemand bij Mij komen, tenzij de Vader die Mij gezonden heeft hem bij me brengt, en Ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken.

De kracht van de Bijbel zit in het lezen en herlezen en je laten inspireren door wat God hier doorheen zegt. Vaak lezen mensen de Bijbel om met hun menselijke verstand te gaan redeneren, maar dat werkt niet. Hier is zo’n situatie dat Jezus allerlei uitspraken doet waarvan de mensen niet begrepen wat Hij bedoelde.

Het bezwaar wat hier gemaakt wordt is dat Jezus zich vergelijkt met het Manna dat vroeger uit de hemel gekomen is en dat Hij daarmee aangeeft ‘uit de hemel te zijn nedergedaald’. Dat is moeilijk te begrijpen voor de mensen omdat zij Jezus kennen als de zoon van Jozef. Jezus verwijst daarop weer naar God en zegt ‘… niemand kan bij Mij komen, tenzij de Vader die Mij gezonden heeft hem bij me brengt ..’ Eigenlijk zegt Jezus: ‘Richt jezelf op God. Niet jouw menselijke verstand of redenatie, maar God zelf zal jou uiteindelijk bij Mij brengen’.

Je hoeft niet alles te begrijpen om via God bij Jezus uit te komen.