Daarvan ben ik overtuigd

Posted on Posted in Geloof, Leven

Romeinen 8:38 en 39 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

In het woordenboek word met ‘overtuiging’ onder andere aangegeven: vaste mening, iets wat je zeker weet. De manier waarop je deze overtuiging krijgt is door ‘overtuigingskracht’: door middel van argumentatie, persoonlijk overwicht en tact acceptatie of instemming bij anderen verkrijgen voor het eigen standpunt.

Lastig is dat de liefde van God geen standpunt is, maar een vaststaand feit. De overtuigingskracht van God zit in Zijn liefde voor ons mensen. Wat we daar ook van vinden, als we die liefde eenmaal gevonden hebben kan niets ons daarvan scheiden. Dat is geen geloof of theorie, dat is een feit.

Natuurlijk twijfelen we wel eens in onze omstandigheden. Dit kan te maken hebben met dood of leven, soms over heden of toekomst, en ja ook over hoogte- en dieptepunten in ons leven maar de twijfel betreft ons geloof en niet de liefde van God. En het mooie is dat als we weten dat we niet hoeven te twijfelen over de liefde van God, die door dik en dun bij ons is, dit weer ons geloof versterkt. Daar ben ik van overtuigd.

Leave a Reply