Tot geloof komen – hoe zit dat nou?

Posted on Posted in Geloof, Kerk

Romeinen 10:9 Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met heel uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden.

Elke zondag geven we mensen in onze kerkdienst gelegenheid om een keus voor Jezus te maken. Dat gebeurt op twee manieren. Allereerst vragen we mensen om vanuit hun hart uit te reiken naar Jezus, die voor hun gestorven, begraven en opgestaan is. Geloven ze dat in hun hart? Zo ja, dan volgt het tweede element: het zeggen dat Jezus hun Heer is.

Zo simpel kan het zijn. De Bijbel zegt hier: dan zult u gered worden.

Toch is het vaak niet zo simpel. Ons hoofd kan in de weg staan van ons hart. We hebben vragen, en dat is goed. Die vragen verdienen een antwoord. Daarvoor is er bijvoorbeeld de Alpha Cursus. Tijdens 10 avonden wordt ingegaan op vragen zoals: wie is Jezus, is God goed, hoe zit het met het lijden in de wereld, heeft God de aarde geschapen, wie is de Heilige Geest, hoe zit het met de kerk, en nog veel meer. Al deze vragen helpen mensen in hun proces van tot geloof komen. Er zijn een heel aantal mensen in onze kerk die zo tot geloof zijn gekomen.

Er is geen één manier. Er is wel één Weg. En dat is Jezus. Hij is de Weg, de Waarheid, en het Leven. Heb jij vragen over Hem? Kijk eens op c3arnhem.nl/alpha-cursus als je uit Arnhem komt, of anders op alpha-cursus.nl voor verhalen over bekende en onbekende mensen die Jezus gingen zoeken.

 

Leave a Reply