In Christus Jezus

Posted on Posted in Genade, Leven

Efeziërs 2:6 Hij heeft ons samen met Hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus.

In Christus Jezus.

Oké, je staat voor de spiegel. Wat zie je? Wie zie je? Wat zijn je gedachten over jezelf? Misschien wel heel positief: ‘leuke meid staat daar’, ‘een sterke jonge vrouw’, ‘mij krijgen ze niet klein’, of nog vele andere gedachten. Maar misschien sluipt er, terwijl je jezelf zo gadeslaat, wel een heel andere gedachte naar binnen: ‘je bent niks waard’, ‘doe jij er wel echt toe?’ enzovoort.

Kijk nog eens in de spiegel. Zie je jezelf? Of zie je jezelf in Christus? Als je jezelf in Christus ziet, dan zie je jezelf zoals God jou ziet! In de Bijbel staat heel vaak dat wij één zijn in Christus, omdat Hij één wilde zijn met ons! Jezus nam onze zonden op zich en ging voor ons aan het kruis. Hij deed dat om ons één te kunnen laten zijn met Hem. Dat niet onze zonden ons regeren, maar dat Hij ons regeert doordat wij één zijn geworden. Wat een genade!

Kijk je in de spiegel? Jezus staat tussen jou en jouw spiegelbeeld in. Je mag naar jezelf kijken door Hem. In Hem ben je prachtig! In Hem ben je goed. In Hem kun je alles aan, omdat Hij jou kracht geeft. In Hem… in Hem ben je vrij!

Leave a Reply