Verdedig je land

Posted on Posted in Bijbel, Gebed, Leven

Efeziërs 6:10-18 Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 12Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 13Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. 14Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, 15de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, 16en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. 17Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. 18Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.

Afgelopen week was in het nieuws dat ook de Nederlandse meisjes vanaf 18 jaar een brief van het ministerie van defensie krijgen dat zij ook dienstplichtig zijn. Omdat er geen opkomstverplichting is stelt zo’n brief eigenlijk niets voor totdat we aangevallen worden. Iedereen in Nederland is dan dus verplicht te helpen het land te verdedigen.

De functie van het Nederlandse leger is dan ook verdedigen. Dat blijft ook omdat het ministerie niet het ministerie van oorlog, maar van defensie heet.

De wapenrusting die we aanmoeten trekken heeft voornamelijk alleen maar verdedigingsonderdelen. We worden in de eerste plaats opgeroepen de kracht van God te zoeken (vs 10). Daarna om actief de wapenrusting aan te trekken, dus klaar te maken voor de verdediging. Letterlijk bedoeld om stand te houden (vs 11). De enige grond die we in moeten nemen doen we door uit te stappen en het evangelie te verkondigen. Een blijde boodschap van bevrijding. Daarbij hoeven we niet bang te zijn om wat we zeggen, want we kunnen Gods woorden gebruiken en ons laten leiden door Zijn Geest.

Hoe doe je dat? Lees Gods Woord en zoek de relatie met Hem. Blijf daarbij bidden en zoeken naar mogelijkheden om je ervaringen met God aan anderen te vertellen.

Leave a Reply