Grote broer

Posted on Posted in Bijbel, Geloof

1 Thessalonicenzen 4:16 Want als het signaal klinkt, als een van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de Here Zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan.

Ik ben nooit opgegroeid met een grote broer. Simpelweg omdat ik als oudste van vier kinderen werd geboren en dus zelf de grote broer was. Nu heb ik zelf twee kinderen en zie ik aan de jongste wat het is om op te groeien met een grote broer. De grote broer krijgt als eerste de kleren. Hij kruipt als eerste. Loopt als eerste. Gaat als eerste naar school. Gaat als eerste op kamers. De jongere broer of zus volgt zo in de voetstappen die de grote broer al heeft voorbereid.

Of je nu wel of niet de oudste bent, toch heb ook jij een grote broer. Jouw Grote Broer is Jezus. Hij ervoer als eerste de liefde van de Vader, Hij stond als eerste op uit de dood, Hij ging als eerste naar de hemel. Jij en ik volgen in Zijn voetstappen.

Wanneer de Bijbel dus spreekt over “gestorven christenen” die eerst zullen opstaan, dan doen die christenen dat, en kunnen die christenen dat, alleen omdat hun Grote Broer al als eerste is opgestaan.

En wanneer je je grote broer iets (voor het eerst) hebt zien doen, dan is het toch niet zo moeilijk om te geloven dat jij dat ook kan?

Gebed – “Jezus, dank je dat jij mijn Grote Broer bent. Ik zie dat je als eerste op water liep. Als eerste het brood en de vis vermenigvuldigde. Als eerste uit de dood opstond. Ik volg in jouw voetstappen. Ik geloof in jou.”

Leave a Reply