Identiteitsverandering

Posted on Leave a commentPosted in Genade, Heilig, Leven

Marcus 8:34 Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter Mij aan komen.’   Ik hou van handleidingen. Ze maken het leven eenvoudiger door gewoon te doen wat er staat en vervolgens werkt het. Je […]

Uit de schaduw van de schaamte

Posted on 1 CommentPosted in Geloof, Genade, Leven

Matteüs 5:14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.   Ben jij het licht zoals Jezus hier beschrijft? Of blijf je in de schaduw zitten?   In de schaduw. In de schaduw kun je je verstoppen. Verstoppen voor anderen, verstoppen voor jezelf. Verstoppen […]

Onze God van herstel

Posted on Posted in Leven

Amos 9:11 Dan zal Ik het vervallen huis van David herbouwen, Ik zal de muren herstellen en opbouwen wat is neergehaald, Ik zal het in zijn vroegere luister herstellen. God zal weer heel maken wat kapot is. In dit bijbelvers gaat dat over het uiteengevallen koninkrijk waar ooit David koning was. Dit is hoe God […]

(w)ondersteboven

Posted on Posted in Leven

Daniël 6:26-27 Daarop schreef koning Darius aan alle volken en naties, welke taal zij ook spraken en waar ter wereld zij ook woonden: ‘Moge uw voorspoed groot zijn! Hierbij beveel ik dat iedereen in het machtsgebied van mijn koninkrijk eerbiedig ontzag moet tonen voor de God van Daniël. Want Hij is de levende God die […]

Niet morgen, vandaag!

Posted on Posted in Geloof, Leven

Klaagliederen 3:22-26 Genadig is de Heer: we zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. –Veelvuldig blijkt Uw trouw! Ik besef: mijn enig bezit is de Heer, al mijn hoop is op Hem gevestigd. Goed is de Heer voor wie Hem zoekt en alles van Hem verwacht. Goed […]

Het is herfst!

Posted on Posted in Geloof, Leven

Jesaja 64:5 Wij allen zijn onrein geworden, onze gerechtigheid is als het kleed van een menstruerende vrouw. Wij allen zijn als verwelkte bladeren, verwaaid op de wind van ons wangedrag. Vandaag is het zo ver: het is herfst! Het beeld van gekleurde bladeren die langzaamaan hun prachtige kleuren verliezen, verdorren en vervolgens wegwaaien door de […]

Ga ervoor!

Posted on Posted in Leven, Maatschappij

Jesaja 9:6 Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over Zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. (HSV) Zijn heerschappij: oneindig. Van nu…. tot in de eeuwigheid, en het breidt […]

Instant-wijsheid?

Posted on Posted in Leven, Wijsheid

Prediker 9:17 Het is beter dat je luistert naar de kalme woorden van de wijzen dan naar het geschreeuw van een heerser onder dwazen.   Ik google, jij googlet, wij hebben gegoogled. Zo handig! Weet je iets niet?? Zoek je wijsheid dan op Google! Je typt een woord in en plop: daar komt een heel […]