Laat je leiden

Posted on Leave a commentPosted in Geloof, Heilige geest

Rom. 8:14 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Terwijl ik op een papiertje een boodschappenlijstje aan het schrijven ben, kijkt mijn driejarige dochter mij ineens aan. Ze pakt een potlood en vindt een stuk papier. Als een spiegelbeeld gaat ze op mijn manier zitten en met een serieuze […]

Cadeautjestijd

Posted on Posted in Genade, Leven

Hand. 2:38 Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden.’   Ken je dat? Je krijgt een cadeau, uiteraard zit het ingepakt in een mooi papiertje, dus je pakt het […]

Boezemvrienden

Posted on Posted in Genade, Leven, Relaties

Johannes 15:12-13 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde, dan je leven te geven voor je vrienden. Je hebt vrienden in allerlei variaties: goede bekenden, social media vrienden, de verre vrienden en boezemvrienden. We denken vaak dat we vrienden krijgen, maar eigenlijk is het vooral […]

Echt waar!

Posted on Posted in Geloof, Genade, Leven

Johannes 8: 31-32 En tegen de Joden die in Hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’   ‘… en de waarheid zal u bevrijden.’ Laten we het even omdraaien voor alle duidelijkheid: dan houdt de leugen […]

Oorzaak –> gevolg

Posted on Posted in Geloof, Genade

Johannes 3:36 Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; in tegendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.   Soms zijn de dingen in het leven simpel. Eenvoudigweg door de wetenschap van ‘oorzaak en gevolg’. Eet je teveel? Dan word je misselijk. Ga je […]

Identiteitsverandering

Posted on Posted in Genade, Heilig, Leven

Marcus 8:34 Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter Mij aan komen.’   Ik hou van handleidingen. Ze maken het leven eenvoudiger door gewoon te doen wat er staat en vervolgens werkt het. Je […]

Tegen beter weten in

Posted on Posted in Geloof, Leven, Maatschappij

Matteüs 7:26 En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand.   Omdat je denkt dat je het zelf wel kan. Omdat je denkt dat je het beter weet. Omdat je denkt dat het allemaal wel mee zal vallen. […]