Een glimp van Genade

Posted on Posted in Geloof, Genade, Leven, Maatschappij, Wijsheid

Joël‬ ‭2:28‬ ‭ ‘En daarna zal Ik mijn Geest over alle mensen uitstorten. Uw zonen en dochters zullen Gods woorden spreken. Oudere mannen zullen betekenisvolle dromen hebben en uw jonge mannen zullen visioenen zien.’ ‭‭ In de tijd dat Joël deze profetie opschreef was Jezus er nog niet. De heilige geest was dus nog niet […]

De juiste volgorde

Posted on Posted in Bijbel, Geloof, Leven

Mattheüs‬ ‭4:4‬ ‘‘Nee,’ antwoordde Jezus, ‘want in de Boeken staat dat eten niet het belangrijkste is, maar dat de mens ook leeft van ieder woord dat God spreekt.’’ We bestaan als wedergeboren christenen uit geest, ziel en lichaam. Voor alle drie moeten we zorgen en alle drie hebben ‘voeding’ nodig. Ons lichaam voeden we met […]

Het echte leven

Posted on Posted in Geloof, Genade, Leven

Habakuk‬ ‭2:4‬ ‭ ‘Denk eraan: koppige mensen vertrouwen alleen zichzelf en gaan te gronde. Maar de mensen die rechtvaardig zijn, zullen door hun geloof echt leven.’ Veel mensen zijn erg op zichzelf gericht. Door de snelheid van sommige dingen in het leven en social media e.d. voelt het alsof we voor onszelf moeten zorgen, want […]

Openbaring uit Gods woord

Posted on Posted in Bijbel, Geloof, Leven, Wijsheid

Jesaja‬ ‭55:10-11‬ ‘Zoals de regen en de sneeuw vanuit de hemel naar beneden komen en op de grond blijven liggen om de aarde water te geven, het koren te laten groeien, zaad voor de boer en eten voor de hongerigen te produceren, zo is mijn woord ook. Ik stuur het uit en het levert altijd […]