Liefdevolle strijder

Posted on Leave a commentPosted in Bijbel, Gebed, Geloof, Leven

1 Korintiërs 16:13 Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. De brief aan de Korinthiërs kennen de meeste mensen als de brief over de liefde (1 Kor 13). Dat versterkt het beeld dat wij hebben dat christenen vriendelijke en liefde volle mensen moeten zijn. Zoals Jezus als herder een lammetje op zijn […]

De boodschap van het kruis

Posted on Leave a commentPosted in Leven

1 Korinthiërs 1:18 De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Ik ben de laatste tijd eens aan het kijken (kijken dus) naar tatoeages. Nu zie ik er veel langskomen, maar als ik een tatoeage zou nemen lijkt mij een […]

De waarom vraag

Posted on Leave a commentPosted in Leven, Wijsheid

Romeinen 12:2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. (NBG) Toen onze kinderen kleiner waren stelden zij vaak de waarom vraag. Dat kon echt lang doorgaan, maar kwam uiteindelijk om een […]

Daarvan ben ik overtuigd

Posted on Leave a commentPosted in Geloof, Leven

Romeinen 8:38 en 39 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. In het woordenboek word […]

Aan tafel geroepen

Posted on Leave a commentPosted in Leven

Romeinen 8:28 En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Als ik thuis om een uur of zes “eten” of “aan tafel” roep komen er van verschillende kanten mensen aangelopen. Dat verschilt van dag tot dag naargelang mijn kinderen (en aanhang) hebben aangegeven […]

Nieuwjaars liefde

Posted on Leave a commentPosted in Leven, Maatschappij, Relaties

Romeinen 5:8 Maar God bewees ons zijn ​liefde​ doordat ​Christus​ voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. We hebben net Oudjaarsavond achter de rug. Duizenden mensen zijn bij elkaar gekomen om samen het oude jaar af te sluiten en het nieuwe te beginnen. Vol met goede voornemens. Op het moment dat de klok […]

Zeker weten

Posted on 1 CommentPosted in Geloof, Leven

Romeinen 1:20 Want ook al kun je God niet zien, je kunt wel zien wat hij gedaan heeft. God heeft de wereld gemaakt. Zo kan iedereen die verstand heeft, Gods eeuwige macht zien, en begrijpen dat hij God is. Daarom hebben mensen die God niet eren, geen enkel excuus! (BGT) Elke dag dat ik buiten […]

Yaweh redt

Posted on Posted in Geloof, Genade, Getuigen, Leven, Relaties

Handelingen 4:12 Door niemand anders kunnen wij worden gered, want Zijn naam [Jezus] is de enige op aarde die de mens redding biedt. Petrus en Johannes vertellen hier wat zij geloven én zeker weten: Jezus is de enige naam die redding kan geven. Het werkwoord ‘redden’ wat hier gebruikt wordt betekent ‘redden’, maar ook ‘genezen’. […]

Duik in waarheid

Posted on Posted in Bijbel, Geloof, Leven, Wijsheid

Johannes 17:17 Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. De laatste tijd is ‘fake news’ in de aandacht. ‘Fake news’ is nieuws dat verzonnen is, maar doordat mensen de bronnen niet controleren nemen we dit voor waar aan. Het is ook enorm lastig om te bepalen wat waarheid is want elk […]