Aanbidding in geest en waarheid

Posted on Posted in Aanbidding, Heilige geest, Leven

Johannes 4:24 God is geest, en zij die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.(WV) Veel christenen gaan iedere zondag naar de kerk voor een ontmoeting met God terwijl andere christenen zeggen dat ze God ook thuis kunnen zoeken en vinden. Omdat God Geest is, is Hij niet gebonden aan één plaats. Gods […]

Wees een licht

Posted on Posted in Aanbidding, Bijbel, Getuigen, Leven, Relaties

Matteüs 5:16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Franciscus van Assisi zou gezegd hebben: ‘Verkondig het evangelie, desnoods met woorden.’ Maar  Franciscus was een prediker in daad én woord. Jezus zegt in dit gedeelte in Matteüs dat we […]

Nederige prijs

Posted on Posted in Aanbidding, Geloof, Genade

Daniël 4:1-3 Proclamatie van koning Nebukadnessar aan alle volken van alle talen ter wereld: Ik wens u vrede toe! 2 Het is mijn uitdrukkelijke wil u allemaal op de hoogte te brengen van de wonderen die God, de Allerhoogste, mij heeft laten meemaken. 3 Wat een grote wonderen en machtige daden verricht Hij! Zijn koningschap is onvergankelijk en Hij […]

Aanbidden in de woestijn

Posted on Posted in Aanbidding, Leven, Relaties

Jeremia 31:2-3 Ik zal voor hen zorgen, zoals Ik zorgde voor de Israëlieten die uit Egypte kwamen en aan wie Ik mijn genade toonde in de woestijn. Ik leidde hen en gaf hun rust. 3 Want lang voor die tijd heeft de Here tegen Israël gezegd: mijn volk, Ik heb van u gehouden met een eeuwigdurende liefde, […]

Alles wat adem heeft

Posted on Posted in Aanbidding, Gebed, Genade, Leven

Psalm 150:6 Laat alles wat adem heeft, de Here prijzen! Prijs de Heer! (HTB) Vanmorgen liep ik al vroeg in het park om te bidden. De zon kwam net op en scheen op de kruinen van de boven. Hier en daar zag ik wat misflarden. Een heerlijke frisse morgen. En ik nam eens een diepe […]

Op zoek naar geluk?

Posted on Posted in Aanbidding, Leven, Maatschappij, Werk

Psalmen‬ ‭144:15‬ ‭HTB‬‬ Het volk dat zo kan leven, is een gelukkig volk! Het volk dat de Here God aanbidt, is een gelukkig volk! Het grootste goed vandaag de dag is niet wat veel mensen denken. Het is niet dat we geld hebben of gezond zijn, het is dat we… gelukkig zijn. Onderzoek wijst uit […]

Bidden als tandenpoetsen

Posted on Posted in Aanbidding, Bijbel, Gebed, Leven, Wijsheid

‭‭Psalmen‬ ‭141:2 ‘Laat mijn gebed U als een reukoffer bereiken. Laten mijn opgeheven handen voor U als een avondoffer zijn.’ ‬ De katholieken hebben het gebruik van een ochtend en een avond gebed. Voor elke ochtend en avond is er een standaard gebed als een offer voor God. Een gebed van aanbidding die je herinnert […]

God beantwoordt jouw roep

Posted on Posted in Aanbidding, Geloof, Genade, Wijsheid

Psalm 120:1 Een bedevaartslied. Toen ik in nood zat, riep ik naar de Here en Hij gaf mij antwoord. Een bedevaart spreekt van een reis. We zijn misschien niet waar we willen zijn maar dank God dat we niet meer zijn waar we waren. We zijn op een pelgrimsreis. Ons leven is als de zon, […]

Ken je plek!

Posted on Posted in Aanbidding

Psalm 112:1 Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER en met liefde voor zijn geboden. Net als bij dieren het geval is worden ook woorden regelmatig bedreigd met uitsterven. Veel woorden kennen we nog uit het verleden, maar worden nu niet meer toegepast. Woorden zoals ‘raaskallen’ of ‘paljas’. Ik vraag mij af hoe lang […]