De juiste volgorde

Posted on Leave a commentPosted in Bijbel, Geloof, Leven

Mattheüs‬ ‭4:4‬ ‘‘Nee,’ antwoordde Jezus, ‘want in de Boeken staat dat eten niet het belangrijkste is, maar dat de mens ook leeft van ieder woord dat God spreekt.’’ We bestaan als wedergeboren christenen uit geest, ziel en lichaam. Voor alle drie moeten we zorgen en alle drie hebben ‘voeding’ nodig. Ons lichaam voeden we met […]

Relatie boven werk

Posted on Posted in Bijbel, Getuigen, Leven

Hosea 6:6 Want ​liefde​ wil ik, geen ​offers; met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig ​offer. Er is een periode in mijn leven geweest dat ik naar de kerk ging ‘omdat ik op zondag altijd naar de kerk ging’. God sprak echter in die periode tegen mij door dit versgedeelte in de Bijbel. […]

Openbaring uit Gods woord

Posted on Posted in Bijbel, Geloof, Leven, Wijsheid

Jesaja‬ ‭55:10-11‬ ‘Zoals de regen en de sneeuw vanuit de hemel naar beneden komen en op de grond blijven liggen om de aarde water te geven, het koren te laten groeien, zaad voor de boer en eten voor de hongerigen te produceren, zo is mijn woord ook. Ik stuur het uit en het levert altijd […]

Getuige zijn

Posted on Posted in Bijbel, Gebed, Getuigen, Leven

  Jesaja 43:10a  Mijn getuige zijn jullie – spreekt de HEER –   Ooit heb ik een spreker horen zeggen dat na een ontmoeting met God er iemand verandert weggaat, en die ‘iemand’ is niet God …   Als wij God leren kennen en met Hem leven leren we ook het karakter van God kennen. […]