Liefdevolle strijder

Posted on Leave a commentPosted in Bijbel, Gebed, Geloof, Leven

1 Korintiërs 16:13 Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. De brief aan de Korinthiërs kennen de meeste mensen als de brief over de liefde (1 Kor 13). Dat versterkt het beeld dat wij hebben dat christenen vriendelijke en liefde volle mensen moeten zijn. Zoals Jezus als herder een lammetje op zijn […]

Duik in waarheid

Posted on Posted in Bijbel, Geloof, Leven, Wijsheid

Johannes 17:17 Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. De laatste tijd is ‘fake news’ in de aandacht. ‘Fake news’ is nieuws dat verzonnen is, maar doordat mensen de bronnen niet controleren nemen we dit voor waar aan. Het is ook enorm lastig om te bepalen wat waarheid is want elk […]

Volle waarheid

Posted on Posted in Bijbel, Heilige geest, Leven

Johannes 16:13 De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Bij het lezen van de Bijbel vraag ik mij wel eens af hoe geweldig het zou zijn […]

De vrede die Jezus ons aanbiedt

Posted on Posted in Bijbel, Geloof, Leven, Relaties

Johannes 14:27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Volgens een woordenboek is het tegengestelde van vrede – oorlog. Vrede is dan de afwezigheid van oorlog. Toch is dit niet de vrede die Jezus ons geeft. […]

De weg naar de Vader

Posted on Posted in Bijbel, Geloof, Leven

Johannes 14:6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als ik naar een plaats wil gaan die ik niet ken omdat ik er nog nooit geweest ben zet ik mijn navigatiesysteem aan. Deze geeft meestal een aantal opties waaruit ik een keuze […]

Jezus de specialist

Posted on Posted in Bijbel, Geloof, Genade, Leven, Wijsheid

Mattheüs 7:7 HTB ‘Bid en u zult ontvangen waarvoor u bidt. Zoek en u zult vinden wat u zoekt. Klop en de deur zal voor u worden opengedaan.’ Sinds een tijdje bezoek ik een fysiotherapeut. En bij mijn eerste bezoek viel mij op dat mij allerlei vragen werden gesteld. Waar zit de pijn, wat doe […]

Jezus en de Vader zijn één

Posted on Posted in Bijbel, Relaties

Johannes 10:30 ‘Ik en de Vader, Wij zijn één.’(WV) De eenheid van God is waar de Joden (en ook wij nu) wat moeite mee hebben, want hoe kan iets één zijn en toch uit drie bestaan? Ik vergelijk het altijd met watermoleculen. Watermoleculen in koude vorm zijn zichtbaar als ijs, bij kamertemperatuur als vloeibaar water […]

Jezus via God

Posted on Posted in Bijbel, Geloof, Leven, Relaties

Johannes 6:43 en 44 Jezus zei: ‘Ik hoor u bezwaren maken. Toch kan niemand bij Mij komen, tenzij de Vader die Mij gezonden heeft hem bij me brengt, en Ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken. De kracht van de Bijbel zit in het lezen en herlezen en je laten inspireren door […]

Meer dan comfort

Posted on Posted in Bijbel, Geloof, Genade, Leven, Wijsheid

Nahum‬ ‭1:7‬ ‘De Here is goed. Hij is een helper in de nood, een schuilplaats voor allen die op Hem vertrouwen.’ In de wereld zijn veel dingen te vinden die ons comfort brengen zoals entertainment, wellness of sport. Allemaal manieren om even weg te zijn van de snelheid van het leven en te ontspannen. En […]