Liefdevolle strijder

Posted on Leave a commentPosted in Bijbel, Gebed, Geloof, Leven

1 Korintiërs 16:13 Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. De brief aan de Korinthiërs kennen de meeste mensen als de brief over de liefde (1 Kor 13). Dat versterkt het beeld dat wij hebben dat christenen vriendelijke en liefde volle mensen moeten zijn. Zoals Jezus als herder een lammetje op zijn […]

Bid, vraag en ontvang

Posted on Posted in Gebed, Geloof, Leven, Relaties

Marcus 11:24 Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen. Ik heb al een reclame van Sinterklaas voorbij zien komen. Sinterklaas is nog niet in het land, maar we kunnen wel al beginnen met ons verlanglijstje. De strekking van de reclame […]

Getuige zijn

Posted on Posted in Bijbel, Gebed, Getuigen, Leven

  Jesaja 43:10a  Mijn getuige zijn jullie – spreekt de HEER –   Ooit heb ik een spreker horen zeggen dat na een ontmoeting met God er iemand verandert weggaat, en die ‘iemand’ is niet God …   Als wij God leren kennen en met Hem leven leren we ook het karakter van God kennen. […]

Alles wat adem heeft

Posted on Posted in Aanbidding, Gebed, Genade, Leven

Psalm 150:6 Laat alles wat adem heeft, de Here prijzen! Prijs de Heer! (HTB) Vanmorgen liep ik al vroeg in het park om te bidden. De zon kwam net op en scheen op de kruinen van de boven. Hier en daar zag ik wat misflarden. Een heerlijke frisse morgen. En ik nam eens een diepe […]

Handen oefenen voor de strijd

Posted on Posted in Gebed, Leven

Psalm 144:1 Geprezen zij de HEER, mijn rots, die mijn handen oefent voor de strijd, die mijn vingers schoolt voor het gevecht, … Ken jij dat gevoel wanneer je op internet of in de krant leest dat iemand onrecht wordt aangedaan, je dan zou willen opspringen en met je vuisten eens flink de waarheid zou […]

Bidden als tandenpoetsen

Posted on Posted in Aanbidding, Bijbel, Gebed, Leven, Wijsheid

‭‭Psalmen‬ ‭141:2 ‘Laat mijn gebed U als een reukoffer bereiken. Laten mijn opgeheven handen voor U als een avondoffer zijn.’ ‬ De katholieken hebben het gebruik van een ochtend en een avond gebed. Voor elke ochtend en avond is er een standaard gebed als een offer voor God. Een gebed van aanbidding die je herinnert […]

Als je bidt

Posted on Posted in Gebed

Psalm 116:1 Ik houd zoveel van de Here, altijd hoort Hij mij als ik mij smekend tot Hem richt. In onze kerkdiensten hebben we het momenteel over het ontdekken van Gods wil. Gods wil gebeurt niet automatisch in ons leven maar we zullen er actief wat aan moeten doen. Het eerste wat Jezus ons vertelt als […]

Schaam je niet

Posted on 3 CommentsPosted in Aanbidding, Gebed, Geloof

Psalm 109:30 Zelf zal ik hardop de Here loven en prijzen, velen zullen het horen. Vaak in de auto heb ik aanbiddingsmuziek op staan en ben ik keihard aan het bidden. Waarom eigenlijk? Omdat er een moment was in mijn leven waarop ik Psalm 109:30 dagelijks bad. Ik had toen geen energie om de Here […]