Licht en leven

Posted on Leave a commentPosted in Geloof, Genade, Getuigen, Leven

Johannnes 1:5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. We zitten in een periode waarin de dagen steeds korter worden doordat we verder van de zon af zitten. De lichten gaan thuis steeds vroeger aan en dat geeft naast gezelligheid ook een signaal ‘hier is leven’. […]

Al die andere dingen

Posted on Leave a commentPosted in Geloof, Getuigen, Leven, Relaties

Matteüs 6:33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Vandaag een tekst die bijna iedereen die de Bijbel leest of christen is wel eens gehoord heeft. Het gaat over het maken van zorgen en ontvangen van Gods voorziening in je leven (dan […]

Vluchtheuvel

Posted on Posted in Genade, Getuigen, Leven

Obadja 1:17 Maar jullie vinden een toevlucht op de Sion; de Sion wordt weer een ​heilige​ plaats.  Toen ik jonger was leerde ik bij verkeersles dat de verhoging midden op de rijbaan een ‘vluchtheuvel’ was. Een verhoging als tussenstop tussen twee rijbanen om zo veilig over te kunnen steken. Als ik nu om mij heen […]

Relatie boven werk

Posted on Posted in Bijbel, Getuigen, Leven

Hosea 6:6 Want ​liefde​ wil ik, geen ​offers; met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig ​offer. Er is een periode in mijn leven geweest dat ik naar de kerk ging ‘omdat ik op zondag altijd naar de kerk ging’. God sprak echter in die periode tegen mij door dit versgedeelte in de Bijbel. […]

Getuige zijn

Posted on Posted in Bijbel, Gebed, Getuigen, Leven

  Jesaja 43:10a  Mijn getuige zijn jullie – spreekt de HEER –   Ooit heb ik een spreker horen zeggen dat na een ontmoeting met God er iemand verandert weggaat, en die ‘iemand’ is niet God …   Als wij God leren kennen en met Hem leven leren we ook het karakter van God kennen. […]

Gods plan voor je leven

Posted on Posted in Getuigen, Leven, Wijsheid

Spreuken 21:5 De plannen van een vlijtig mens strekken hem tot voordeel, wie overijld te werk gaat, zal gebrek lijden. Afgelopen week keek ik naar een uitzending van “ik vertrek”. Over het algemeen zie ik dat de mensen zich niet goed hebben voorbereid op bv het cultuurverschil tussen Nederland en het land waar ze zich willen vestigen, […]

God een plezier doen

Posted on Posted in Getuigen, Leven, Maatschappij

Spreuken 6:16 Zes dingen haat de HEER, zeven dingen zijn hem een gruwel: Ik ben pasgeleden verhuisd en kwam bij het verhuizen nog een doos vol oude spullen van mijn middelbare schooltijd tegen. Ik had een SO (schriftelijke overhoring) Frans uit mijn 2e jaar bewaard met het cijfer 1 rechts boven in de hoek. Ik […]

Waar je hart vol van is…

Posted on Posted in Getuigen

Psalm 107:1-2 ‘Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.’ Zo spreken zij die door de HEER zijn verlost, die hij verloste uit de greep van de angst. Ken je ze ook, van die mensen die altijd maar met iedereen over Jezus praten. Of mensen het nou willen horen of niet, ze […]