Yaweh redt

Posted on Posted in Geloof, Genade, Getuigen, Leven, Relaties

Handelingen 4:12 Door niemand anders kunnen wij worden gered, want Zijn naam [Jezus] is de enige op aarde die de mens redding biedt. Petrus en Johannes vertellen hier wat zij geloven én zeker weten: Jezus is de enige naam die redding kan geven. Het werkwoord ‘redden’ wat hier gebruikt wordt betekent ‘redden’, maar ook ‘genezen’. […]

Lam van God

Posted on Posted in Genade, Getuigen, Relaties

Johannes 1:29 De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt’. Heb jij dat wel eens gehad dat je enthousiast naar iemand zwaaide om er achter te komen dat het toch niet degene was die jij dacht dat […]

Licht en leven

Posted on Posted in Geloof, Genade, Getuigen, Leven

Johannnes 1:5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. We zitten in een periode waarin de dagen steeds korter worden doordat we verder van de zon af zitten. De lichten gaan thuis steeds vroeger aan en dat geeft naast gezelligheid ook een signaal ‘hier is leven’. […]

Heb je vijanden lief

Posted on Posted in Getuigen, Leven, Relaties

Lucas 6:27 Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten. Deze passage komt uit de langste preek die geregistreerd is van Jezus in de Bijbel: de bergrede. Als je zo dit vers leest kun je het gevoel krijgen dat er iets gevraagd wordt wat zo […]

Al die andere dingen

Posted on Posted in Geloof, Getuigen, Leven, Relaties

Matteüs 6:33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Vandaag een tekst die bijna iedereen die de Bijbel leest of christen is wel eens gehoord heeft. Het gaat over het maken van zorgen en ontvangen van Gods voorziening in je leven (dan […]

Wees een licht

Posted on Posted in Aanbidding, Bijbel, Getuigen, Leven, Relaties

Matteüs 5:16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Franciscus van Assisi zou gezegd hebben: ‘Verkondig het evangelie, desnoods met woorden.’ Maar  Franciscus was een prediker in daad én woord. Jezus zegt in dit gedeelte in Matteüs dat we […]