Hearts Alive

Posted on Posted in Heilige geest, Leven, Werk, Wijsheid

Joël 2:28 En daarna zal Ik mijn Geest over alle mensen uitstorten. Uw zonen en dochters zullen Gods woorden spreken. Oudere mannen zullen betekenisvolle dromen hebben en uw jonge mannen zullen visioenen zien. Over een kleine drie weken komen meer dan 200 vrouwen bij elkaar in Arnhem, onder de noemer ‘Hearts Alive’. Waarom heet het […]

Voor een bruiloft heb je olie nodig

Posted on Posted in Heilige geest, Leven, Wijsheid

Matteüs 25:4 De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Ik heb dit verhaal van de vijf wijze en vijf dwaze meisjes altijd intrigerend gevonden. Je kunt kennelijk met anderen op de bruidegom (Jezus) wachten en toch uiteindelijk voor de deur staan om te horen te krijgen “ik ken jullie […]

Zit niet stil

Posted on Posted in Heilige geest, Kerk, Leven, Wijsheid

1 Korinthiërs 12:27,28 ‘U bent het lichaam van Christus en ieder van u is een deel van dat lichaam. God heeft sommigen in de gemeente een taak gegeven…’ Ik spreek regelmatig christenen die het moeilijk vinden te kiezen wat ze willen doen in de kerk. Ze willen graag dienen en meehelpen Gods huis te bouwen. […]

Gaven, taken en manieren van de Geest

Posted on Posted in Heilige geest, Leven

1 Korinthiërs 12:4-6 Er zijn verschillende gaven, maar er is meer één Geest; en er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; er zijn verschillende manieren waarop de Geest kan werken, maar ze komen van dezelfde God, die al die dingen in de mensen doet. (NBV/BGT) Er wordt in kerken regelmatig gesproken over […]

Vloggen met God

Posted on Posted in Heilige geest

1 Samuel 3:7 Samuël had de Here nog niet leren kennen, want hij had nog nooit eerder een boodschap van de Here gekregen. Vloggers zijn bloggers die hun boodschap via video verspreiden. Deze video’s kunnen in lengte variëren van een minuut tot tien minuten of langer. De ontvanger van de video hoort én ziet de boodschap, waarmee het een van de […]

Simsons haar

Posted on Posted in Heilige geest, Kerk

Richter 16:22 Maar vanaf het moment waarop zijn haar was afgeknipt, begon het weer te groeien. De kracht van de Heilige Geest was op Simson, waardoor hij machtige, bovennatuurlijk dingen kon doen. Diezelfde kracht is in jou en mij. Wanneer we gedoopt en gezalfd worden in de Heilige Geest, kunnen we net als Petrus en Johannes […]

Kracht van de heilige geest

Posted on Posted in Geloof, Heilige geest, Leven

Richteren‬ ‭6:33-34‬ ‘Niet lang daarna hadden de Midjanieten, Amalekieten en de stammen uit het oosten zich verenigd tot één groot front tegen Israël. – Toen werd Gideon met de Geest van de Here vervuld. Hij blies op de hoorn om het leger bijeen te roepen en alle Abiëzrieten verzamelden zich bij hem.’ ‭‭ Afgelopen zondag […]