Bid, vraag en ontvang

Posted on Leave a commentPosted in Gebed, Geloof, Leven, Relaties

Marcus 11:24 Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen. Ik heb al een reclame van Sinterklaas voorbij zien komen. Sinterklaas is nog niet in het land, maar we kunnen wel al beginnen met ons verlanglijstje. De strekking van de reclame […]

Mijn juk is zacht

Posted on Leave a commentPosted in Genade, Leven, Relaties, Werk

Matteüs 11:28-30 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Al weer […]

Al die andere dingen

Posted on Leave a commentPosted in Geloof, Getuigen, Leven, Relaties

Matteüs 6:33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Vandaag een tekst die bijna iedereen die de Bijbel leest of christen is wel eens gehoord heeft. Het gaat over het maken van zorgen en ontvangen van Gods voorziening in je leven (dan […]

Eerlijk, rechtvaardig en trouw

Posted on Posted in Genade, Leven, Relaties, Wijsheid

Micha 6:8 Maar de Heer heeft jullie al verteld wat hij van jullie verlangt. Hij heeft al bekendgemaakt wat goed is. Hij vraagt alleen dit: Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw. En denk niet alleen aan jezelf, maar leef dicht bij God.(BB) Het lijken zulke simpele woorden: eerlijk, rechtvaardig en trouw, maar als het zo eenvoudig […]

Aanbidden in de woestijn

Posted on Posted in Aanbidding, Leven, Relaties

Jeremia 31:2-3 Ik zal voor hen zorgen, zoals Ik zorgde voor de Israëlieten die uit Egypte kwamen en aan wie Ik mijn genade toonde in de woestijn. Ik leidde hen en gaf hun rust. 3 Want lang voor die tijd heeft de Here tegen Israël gezegd: mijn volk, Ik heb van u gehouden met een eeuwigdurende liefde, […]

Evergreen

Posted on Posted in Leven, Relaties, Wijsheid

Jeremia 17:5 De Heer zegt: ‘Het loopt slecht met je af als je alleen op mensen vertrouwt. Als je hulp zoekt bij mensen en niets van mij wilt weten. Mogelijk ken je wel dat  gevoel dat je denkt dat je wel weet wat er staat of gezegd wordt, maar dat je niet de tijd neemt […]