Nieuwjaars liefde

Posted on Leave a commentPosted in Leven, Maatschappij, Relaties

Romeinen 5:8 Maar God bewees ons zijn ​liefde​ doordat ​Christus​ voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. We hebben net Oudjaarsavond achter de rug. Duizenden mensen zijn bij elkaar gekomen om samen het oude jaar af te sluiten en het nieuwe te beginnen. Vol met goede voornemens. Op het moment dat de klok […]

Yaweh redt

Posted on Posted in Geloof, Genade, Getuigen, Leven, Relaties

Handelingen 4:12 Door niemand anders kunnen wij worden gered, want Zijn naam [Jezus] is de enige op aarde die de mens redding biedt. Petrus en Johannes vertellen hier wat zij geloven én zeker weten: Jezus is de enige naam die redding kan geven. Het werkwoord ‘redden’ wat hier gebruikt wordt betekent ‘redden’, maar ook ‘genezen’. […]

Boezemvrienden

Posted on Posted in Genade, Leven, Relaties

Johannes 15:12-13 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde, dan je leven te geven voor je vrienden. Je hebt vrienden in allerlei variaties: goede bekenden, social media vrienden, de verre vrienden en boezemvrienden. We denken vaak dat we vrienden krijgen, maar eigenlijk is het vooral […]

De vrede die Jezus ons aanbiedt

Posted on Posted in Bijbel, Geloof, Leven, Relaties

Johannes 14:27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Volgens een woordenboek is het tegengestelde van vrede – oorlog. Vrede is dan de afwezigheid van oorlog. Toch is dit niet de vrede die Jezus ons geeft. […]

Jezus en de Vader zijn één

Posted on Posted in Bijbel, Relaties

Johannes 10:30 ‘Ik en de Vader, Wij zijn één.’(WV) De eenheid van God is waar de Joden (en ook wij nu) wat moeite mee hebben, want hoe kan iets één zijn en toch uit drie bestaan? Ik vergelijk het altijd met watermoleculen. Watermoleculen in koude vorm zijn zichtbaar als ijs, bij kamertemperatuur als vloeibaar water […]

Jezus via God

Posted on Posted in Bijbel, Geloof, Leven, Relaties

Johannes 6:43 en 44 Jezus zei: ‘Ik hoor u bezwaren maken. Toch kan niemand bij Mij komen, tenzij de Vader die Mij gezonden heeft hem bij me brengt, en Ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken. De kracht van de Bijbel zit in het lezen en herlezen en je laten inspireren door […]

Lam van God

Posted on Posted in Genade, Getuigen, Relaties

Johannes 1:29 De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt’. Heb jij dat wel eens gehad dat je enthousiast naar iemand zwaaide om er achter te komen dat het toch niet degene was die jij dacht dat […]

Heb je vijanden lief

Posted on Posted in Getuigen, Leven, Relaties

Lucas 6:27 Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten. Deze passage komt uit de langste preek die geregistreerd is van Jezus in de Bijbel: de bergrede. Als je zo dit vers leest kun je het gevoel krijgen dat er iets gevraagd wordt wat zo […]