Mijn juk is zacht

Posted on Posted in Genade, Leven, Relaties, Werk

Matteüs 11:28-30 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Al weer […]

Hearts Alive

Posted on Posted in Heilige geest, Leven, Werk, Wijsheid

Joël 2:28 En daarna zal Ik mijn Geest over alle mensen uitstorten. Uw zonen en dochters zullen Gods woorden spreken. Oudere mannen zullen betekenisvolle dromen hebben en uw jonge mannen zullen visioenen zien. Over een kleine drie weken komen meer dan 200 vrouwen bij elkaar in Arnhem, onder de noemer ‘Hearts Alive’. Waarom heet het […]

Geld heeft de macht

Posted on Posted in Geloof, Kerk, Leven, Werk

Prediker 5:7 Als u ziet dat een arme door rijken wordt onderdrukt en dat overal in het land het recht geweld wordt aangedaan, wees dan niet verbaasd. Want iedere beambte houdt rekening met zijn chef en de hogere beambten luisteren ook weer naar hun superieuren. In onze kerk spreken we veel over het geven van geld. […]

Eerlijk duurt het langst

Posted on Posted in Maatschappij, Werk

Spreuken 13:15 Een verstandig mens wordt gerespecteerd, maar iedereen mijdt trouweloze mensen. Vanochtend sprak ik met een vriend over het feit dat steeds meer mensen het oké vinden om zwart te werken of zwart te betalen. We hadden het over hoe grote fouten vaak klein beginnen. Je betaalt iemand zwart, een jaar later geef je […]

Wijs of dwaas

Posted on Posted in Leven, Werk, Wijsheid

Spreuken 1:7 Maar de basis van alle kennis is het eerbiedig ontzag voor de Here. Alleen dwazen schatten Gods lessen en wijsheid niet op hun waarde. God heeft ons veel te leren. Misschien zit je in een situatie die moeilijk is. Naar wie ren je dan toe voor wijsheid? Waardeer je Gods lessen op hun waarde? […]

Op zoek naar geluk?

Posted on Posted in Aanbidding, Leven, Maatschappij, Werk

Psalmen‬ ‭144:15‬ ‭HTB‬‬ Het volk dat zo kan leven, is een gelukkig volk! Het volk dat de Here God aanbidt, is een gelukkig volk! Het grootste goed vandaag de dag is niet wat veel mensen denken. Het is niet dat we geld hebben of gezond zijn, het is dat we… gelukkig zijn. Onderzoek wijst uit […]

Zaaien en zingen

Posted on Posted in Bijbel, Geloof, Leven, Werk

Psalm 126:5 Degene die in tranen ​zaait zal blij zingend de oogst binnenhalen. God heeft een natuurlijke wereld en een geestelijke wereld geschapen die draait rondom het principe van zaad. Het hele koninkrijk van God werkt op het principe van zaad: tot het moment dat een zaadje gezaaid wordt heeft het geen kracht iets te […]