De waarom vraag

Posted on Leave a commentPosted in Leven, Wijsheid

Romeinen 12:2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. (NBG) Toen onze kinderen kleiner waren stelden zij vaak de waarom vraag. Dat kon echt lang doorgaan, maar kwam uiteindelijk om een […]

Duik in waarheid

Posted on Posted in Bijbel, Geloof, Leven, Wijsheid

Johannes 17:17 Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. De laatste tijd is ‘fake news’ in de aandacht. ‘Fake news’ is nieuws dat verzonnen is, maar doordat mensen de bronnen niet controleren nemen we dit voor waar aan. Het is ook enorm lastig om te bepalen wat waarheid is want elk […]

Wees geen vis op het droge

Posted on Posted in Geloof, Genade, Leven, Wijsheid

Johannes‬ ‭15:5‬ ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in Mij blijven en Ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder Mij kunnen jullie niets doen.’ ‭‭ In het blog van gisteren lazen we: “De Vader is de wijnbouwer. Hij loopt tussen de ranken door en snoeit de […]

Jezus de specialist

Posted on Posted in Bijbel, Geloof, Genade, Leven, Wijsheid

Mattheüs 7:7 HTB ‘Bid en u zult ontvangen waarvoor u bidt. Zoek en u zult vinden wat u zoekt. Klop en de deur zal voor u worden opengedaan.’ Sinds een tijdje bezoek ik een fysiotherapeut. En bij mijn eerste bezoek viel mij op dat mij allerlei vragen werden gesteld. Waar zit de pijn, wat doe […]

Vader van de waarheid en het leven

Posted on Posted in Geloof, Genade, Wijsheid

  Johannes 8:44b  [De duivel] is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.   Ik kan mij niet heugen dat we voor Bijbelkracht ooit een blog over de […]

Maak ruimte voor zegeningen

Posted on Posted in Genade, Leven, Wijsheid

Maleachi‬ ‭3:10‬ ‘Breng het hele tiende deel naar de voorraadkamer, zodat er voldoende voedsel zal zijn in mijn tempel. Probeer het toch eens,’ moedigt de Here van de hemelse legers aan, ‘dan zult u zien dat Ik de vensters van de hemel zal openen en een stroom van zegen over u zal uitstorten.’ ‭‭ God […]

Meer dan comfort

Posted on Posted in Bijbel, Geloof, Genade, Leven, Wijsheid

Nahum‬ ‭1:7‬ ‘De Here is goed. Hij is een helper in de nood, een schuilplaats voor allen die op Hem vertrouwen.’ In de wereld zijn veel dingen te vinden die ons comfort brengen zoals entertainment, wellness of sport. Allemaal manieren om even weg te zijn van de snelheid van het leven en te ontspannen. En […]

Een glimp van Genade

Posted on Posted in Geloof, Genade, Leven, Maatschappij, Wijsheid

Joël‬ ‭2:28‬ ‭ ‘En daarna zal Ik mijn Geest over alle mensen uitstorten. Uw zonen en dochters zullen Gods woorden spreken. Oudere mannen zullen betekenisvolle dromen hebben en uw jonge mannen zullen visioenen zien.’ ‭‭ In de tijd dat Joël deze profetie opschreef was Jezus er nog niet. De heilige geest was dus nog niet […]