Photo by:  Martin Wessely

Overtuiging in je hart

Posted on Leave a commentPosted in Leven

Lucas 16:31  Maar Abraham zei: “Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.” Ik hoor regelmatig iemand zeggen: ‘als God dit of dat zou doen, dan zou ik wel in God kunnen geloven.’ God moet in die gevallen eerst iets […]

Photo by:  Greg Rakozy

Vragen of denken

Posted on Leave a commentPosted in Geloof, Leven

Efeziërs 3:20 en 21a Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe … Als ik ’s avonds naar de sterren kijk word ik vervuld met ontzag voor God, die dit alles heeft gemaakt. Als […]

Photo by:  davide ragusa

Een bedreiging voor afgoden

Posted on Leave a commentPosted in Geloof, Kerk

Handelingen 19:23-26a In diezelfde tijd ontstond er in Efeze grote opschudding over de persoon van Jezus. 24 Het begon bij Demetrius, een zilversmid die zilveren tempeltjes van de godin Artemis maakte en vele vakmensen werk verschafte. 25 Hij riep zijn mannen bij elkaar, haalde er ook nog andere vakbroeders bij en zei tegen hen: 26 ‘Mannen, u weet dat wij in […]

Photo by:  Julien Moreau

Vernieuw je kracht

Posted on Leave a commentPosted in Aanbidding, Bijbel, Geloof, Kerk

Ezra‬ ‭3:11 ‬‘In beurtzang zongen zij lofliederen voor de Here. ‘Hij is goed en zijn goedheid en trouw aan Israël zullen blijven tot in eeuwigheid!’ klonk het. Het hele volk begon luid te juichen en loofde de Here omdat de fundamenten van de tempel waren gelegd.’ ‭‭‬ We gaan als kerk een mooie, spannende tijd […]

Photo by:  Jeff Sheldon

Nieuw idee?

Posted on Leave a commentPosted in Geloof, Leven

Handelingen 17:19-21 Ze namen hem mee naar de Areopagus en zeiden: ‘Kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? Want wat u zegt, klinkt ons vreemd in de oren; we willen graag weten wat u bedoelt.’ Alle Atheners en de vreemdelingen die er wonen hebben immers voor haast niets […]

Photo by:  Len  dela Cruz

De stem van zekerheid

Posted on Leave a commentPosted in Leven

Handelingen 16:27- 30  De gevangenbewaarder schrok wakker, en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis openstonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep hem luidkeels toe: ‘Doe uzelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier!’ De bewaarder vroeg om een […]