Liefdevolle strijder

Posted on Leave a commentPosted in Bijbel, Gebed, Geloof, Leven

1 Korintiërs 16:13 Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. De brief aan de Korinthiërs kennen de meeste mensen als de brief over de liefde (1 Kor 13). Dat versterkt het beeld dat wij hebben dat christenen vriendelijke en liefde volle mensen moeten zijn. Zoals Jezus als herder een lammetje op zijn […]

Het ritme van liefde

Posted on Leave a commentPosted in Geloof, Genade, Leven

‭‭1 Korinthiërs‬ ‭13:1‬ ‘Als ik wel de talen van mensen en engelen zou spreken, maar geen liefde heb, klink ik als een dreunende gong of een schelle cimbaal.’ Anders dan veel andere instrumenten hoeft een cimbaal niet gestemd te worden. Een gitaar of piano kan vals zijn als hij niet gestemd is. Zelfs een trommel […]

De boodschap van het kruis

Posted on Leave a commentPosted in Leven

1 Korinthiërs 1:18 De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Ik ben de laatste tijd eens aan het kijken (kijken dus) naar tatoeages. Nu zie ik er veel langskomen, maar als ik een tatoeage zou nemen lijkt mij een […]

De waarom vraag

Posted on Leave a commentPosted in Leven, Wijsheid

Romeinen 12:2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. (NBG) Toen onze kinderen kleiner waren stelden zij vaak de waarom vraag. Dat kon echt lang doorgaan, maar kwam uiteindelijk om een […]

Daarvan ben ik overtuigd

Posted on Leave a commentPosted in Geloof, Leven

Romeinen 8:38 en 39 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. In het woordenboek word […]