Liefdevolle strijder

Posted on Posted in Bijbel, Gebed, Geloof, Leven

1 Korintiërs 16:13 Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. De brief aan de Korinthiërs kennen de meeste mensen als de brief over de liefde (1 Kor 13). Dat versterkt het beeld dat wij hebben dat christenen vriendelijke en liefde volle mensen moeten zijn. Zoals Jezus als herder een lammetje op zijn […]

De boodschap van het kruis

Posted on Posted in Leven

1 Korinthiërs 1:18 De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Ik ben de laatste tijd eens aan het kijken (kijken dus) naar tatoeages. Nu zie ik er veel langskomen, maar als ik een tatoeage zou nemen lijkt mij een […]

Daarvan ben ik overtuigd

Posted on Posted in Geloof, Leven

Romeinen 8:38 en 39 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. In het woordenboek word […]

Nieuwjaars liefde

Posted on Posted in Leven, Maatschappij, Relaties

Romeinen 5:8 Maar God bewees ons zijn ​liefde​ doordat ​Christus​ voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. We hebben net Oudjaarsavond achter de rug. Duizenden mensen zijn bij elkaar gekomen om samen het oude jaar af te sluiten en het nieuwe te beginnen. Vol met goede voornemens. Op het moment dat de klok […]

Boezemvrienden

Posted on Posted in Genade, Leven, Relaties

Johannes 15:12-13 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde, dan je leven te geven voor je vrienden. Je hebt vrienden in allerlei variaties: goede bekenden, social media vrienden, de verre vrienden en boezemvrienden. We denken vaak dat we vrienden krijgen, maar eigenlijk is het vooral […]

Vader van de waarheid en het leven

Posted on Posted in Geloof, Genade, Wijsheid

  Johannes 8:44b  [De duivel] is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.   Ik kan mij niet heugen dat we voor Bijbelkracht ooit een blog over de […]

Heb je vijanden lief

Posted on Posted in Getuigen, Leven, Relaties

Lucas 6:27 Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten. Deze passage komt uit de langste preek die geregistreerd is van Jezus in de Bijbel: de bergrede. Als je zo dit vers leest kun je het gevoel krijgen dat er iets gevraagd wordt wat zo […]

Relatie boven werk

Posted on Posted in Bijbel, Getuigen, Leven

Hosea 6:6 Want ​liefde​ wil ik, geen ​offers; met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig ​offer. Er is een periode in mijn leven geweest dat ik naar de kerk ging ‘omdat ik op zondag altijd naar de kerk ging’. God sprak echter in die periode tegen mij door dit versgedeelte in de Bijbel. […]

Uit liefde

Posted on Posted in Bijbel, Geloof, Genade, Leven

Psalmen‬ ‭135:3‬ ‘Prijs de Here! De Here is een goede God. Zing lofliederen voor zijn naam, zijn naam is de liefde zelf.’ Soms lezen we de Bijbel, horen we preken en hebben we gesprekken over geloof, God en de kerk en hebben we een gemixt beeld van God. Dan komt er zo’n Psalm langs en […]